วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

อินดิเคเตอร์

อินดิเคเตอร์ หมายถึง สารที่ใช้บอกความเป็นกรด-เบสของสารละลาย โดยสารประกอบที่สามารถเปลี่ยนสีได้ที่ pH เฉพาะตัว จะถูกนำมาใช้เป็นอินดิเคเตอร์ เช่น ฟีนอล์ฟทาลีน
 การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์
 

          ถ้าเติมกรดลงไปก็เปรียบเสมือนว่าเป็นการเติม H3O+ สมดุลจะเกิดการย้อนกลับ ทำให้ได้สารละลายที่มีสีแดง
          ถ้าเติมเบสลงไปก็เปรียบเสมือนว่าเป็นการเติม OH- สมดุลจะไปข้างหน้า ทำให้ได้สารละลายที่มีสีน้ำเงิน
ตารางแสดงช่วง pH ของการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น